One Brain - Egy Agy módszer


A One Brain™ a Three in One Concepts™ által összeállított módszer melynek neve a két agyfélteke kiegyensúlyozására és integrálására utal. Ez a módszer különösen hatékony az érzelmi stresszoldásban, és mondhatjuk, hogy minden szinten oldást ér el a páciensnél, hiszen a testtel, a tudatossággal és a tudatalattival egyaránt foglalkozik.

A Three in One Concepts™ célja, hogy feltárja a múltban eltárolt negatív érzelmeket, hogy ne azok alapján döntsünk a jelenben ne emlékek, rossz beidegződések vezéreljék cselekedeteinket, hanem szabadon, tudatosan válasszunk, tudva, hogy mindig van választás, és ezáltal kihasználjuk a bennünk rejlő képességeinket. Hogy mindezt elérje, a facilitator (kezelő) különböző stresszoldási technikákat alkalmaz, amelyek segítségével a páciens megszabadulhat a múltbéli eseményekhez tapadó negatív érzelmi töltéstől, majd további, otthon is elvégzendő korrekciós gyakorlatokkal (pl. keresztprogramozás a két agyfélteke működésének integrálására) erősíti meg az érzelmi stresszoldást.

 

Gordon Stokes és Daniel Whiteside
Gordon Stokes és Daniel Whiteside
"Célunk, hogy segítsünk téged abban, hogy lényegi életcélodat meghatározd, középpontba helyezd és oldd a megvalósulását akadályozó tényezőket"

 

THREE IN CONCEPTS - ONE BRAIN KINEZIOLÓGIAI TANFOLYAMOK

I. tanfolyam: A szakma eszközei / Tools of the Trade  (2 nap)

A kineziológia fogalma, kialakulásának története, fiziológiai és energeteikai háttere, kiineziológiai irányzatok. Az egészség háromszöge a kineziológiában. A a tressz hatása az emberi szervezetre. Stresszfokozatok. Tipikus életkori krízisek. egyszerű stresszoldó technikák. Az integrált agyműködés. A jobb és a bal agyfélteke feladatai. A dyslexia a kineziológia fogalomrendszerében. Izomtesztelés: feltételei, hibái. A viselkedési barométer. Negatív és pozitív érzelmi töltés. Korregresszió a kineziológia fogalomrendszerében. Jövőprogresszió. A kineziológiai kezelés folyamatának felépítése és menete, technikája, érzelmi stresszoldási technikák. Etikai felelősség, kompetenciahatárok, titoktartási kötelezettség, anamnézis, dokumentációs kötelezettség.

II. tanfolyam: Alap "Egy Agy" / Basic One Brain  (3 nap)

Stresszoldási technikák bővítése. Képességfejlesztő kineziológiai gyakorlatok. Korrekciók a tanulási problémák (írási, olvasási,számolási nehézségek), látás- és hallászavarok és beszédproblémák oldására. Az időnyomozás fogalma és technikája. A megerősítés fogalma, jelentősége.

III. tanfolyam: Testkód / Under the Code  (4 nap)
Történeti előzmények. Testi jellegzetességek, bennünk kódolt kommunikációs és kapcsolatbeli feltárása , korrekciója. Mások alkat/funkcióinak hatása ránk - szimpátia, antipátia. Önmagunk értékelése. Az arc asszimetriájánakés szimmetriájénak alkat/funkciós jelentősége - agyfélteke eltérések. Alkatfunkciós elemzés fénykép alapján.

IV. tanfolyam: Haladó "Egy Agy" / Advanced One Brain (4 nap)
A dyslexiát okozó érzelmi okok vannak a középpontban. Új technikák segítségével érzelmi és fizikai gátakat oldunk. Maui és Bach esszenciák, szimbólumok, csakrák, drágakövek használata a stresszoldásban.

V. tanfolyam: Szavaknál is hangosabban / Louder then Words (4 nap)
Az összes szerkezeti jelleg terítékre kerül, melyek "szavaknál is hangosabban" árulkodnak ügyfeleink, ismerősenk, és szeretteink jelleméről. Kockázat, kihívás, irányelv, megtagadás, fájdalomviselkedés, helyes viselkedés.

VI. tanfolyam: Szerkezeti idegtan / Structural Neurology (4 nap)
Összefoglalja és kiegészíti az eddig tanultakat. A szervezet ideg- és energiarendszere, 12+2 főmeridián, fájdalomcsillapítás, kényszeres viselkedések, fóbiák, függőségek, rögeszmés viselkedések oldása áll előtérben..

VII.. Viszonyok veszélyben / Relationship in Jeopardy™ (4 nap)
Új technikák már nem, de új felismerések még várnak ránk ezen a tanfolyamon. Minden eddigi technika használatával a másokhoz és magunkhoz fűződő kapcsolatainkat tönkretevő érzelmi blokkokat oldjuk. Célunk az általunk vágyott világ megteremtése.

VIII. Testáramkörök, fájdalom és "megértés" / Body Circuits, Pain and Understanding™ (4 nap):
Több mint 50 izomra, és azok tesztelésére épül e tanfolyam anyaga, melyek segítségével a fájdalom csillapítható. A "tudás" azon gátjainkra világít rá, melyek vakká tettek eddig bennünket az igazságra.

IX. Gyermekkor, szexualitás és öregedés/ Childhood, Sexulity and "Aging"™(4 nap):
A program azonosítja és oldja az önpusztító viselkedési mintákat, az anyaméhben eltöltött időtől máig. Az oldások révén már nem adjuk tovább e viselkedésformákat az utánunk jövő generációknak.

X. Serdülőkor érettség és szeretet / Adolescence, Maturity and "Love"™(4 nap):
A módszer legegyenesebb szembehelyezkedése ez az eltagadott hitrendszerekkel. A célja? Kihúzni a szögeket önmagunkból, melyekkel saját magunk ácsolta keresztjeinkre szegeztük magunkat, mikor megtagadtuk személyes egységünket.

Consultant Facilitator Training™ (5 nap):
A Consultant Facilitator Training egy intenzív, gyakorlati képzés (training) mely a kliensekkel való munkára irányul. A program elvégzése feljogosítja a résztvevőket arra, hogy a nyilvánosság előtt a One Brain Módszert bemutató előadásokat tartsanak.
A tanfolyamon való részvétel feltétele az első 10 One Brain tanfolyam elvégzése

Instructor Training (6 nap)
Rendhagyó ez a program: épp annyi időt fordítunk a későbbi oktatással kapcsolatos problémák oldására, mint a tanítandó anyagra. Cél a ráhangolódás az eredményességre, mind a tanfolyamokban, mind a személyes oldásokban.
A tanfolyamon való részvétel feltétele a Consultant Facilitator Training elvégzése.
 

A felsorolt tanfolyamok tananyaga egymásra épül, csak egymás után, sorrendben végezhetők el.
A felsoroltakon kívül sok más témát részletesen feldolgozó tanfolyamot is szervezünk.